Quy trình đăng tin quảng cáo

1. Đăng ký dịch vụ.

Khách hàng đăng ký qua email hoặc điện thoại.

2. Biên soạn nội dung.

Chúng tôi sẽ biên soạn và trình bày theo nội dung khách hàng cung cấp.

3. Phê duyệt nội dung.

Khách hàng duyệt nội dung mẫu, chúng tôi sẽ tiến hành đăng tin.

4. Tiến hành đăng tin.

Chúng tôi tiến hành đăng tin quảng cáo dựa theo tin mẫu.

5. Báo cáo đăng tin.

Chúng tôi sẽ gửi email báo cáo đường link tin đã đăng thành công.

6. Kiểm tra tin đăng.

Khách hàng kiểm tra tin đăng hiển thị thành công.